Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Złap smak na działania międzynarodowe! - APPETISER

Termin spotkania: 
03.02.2014 - 07.02.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Niemcy
Termin zgłoszeń: 
24.11.2013
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające
Cel i tematyka: 

Spotkanie będzie wstępem do tego, czym może być współpraca międzynarodowa w zakresie pracy z młodzieżą. Poruszone zostaną tematy takie, jak: uczenie międzykulturowe, edukacja pozaformalna, komunikacja w projektach międzynarodowych, program „Młodzież w działaniu”. Uczestnicy zyskają możliwość wymienienia się doświadczeniami, poznania dobrych praktyk ze zrealizowanych już działań oraz poznania organizacji, z którymi w przyszłości będą mogli realizować projekty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Appetiser to szkolenie dla tych, którzy działając dotąd na poziomie lokalnym chcieliby zacząć realizować projekty na arenie międzynarodowej, ale nie bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać.
Od uczestnika wymagane jest, by:
• był członkiem organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą;
• miał doświadczenie w działaniach młodzieżowych na poziomie lokalnym;
• miał wparcie swej organizacji w podejmowanych działaniach;
• chciał dowiedzieć się czegoś więcej na temat działań młodzieży w Europie;
• chciał zorganizować międzynarodowy projekt z partnerami z innych krajów;
• porozumiewał się bez przeszkód po angielsku;
• miał ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami, dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 24 listopada 2013 r. za pośrednictwem strony SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application... (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa: 

Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania) zostaną w całości zwrócone uczestnikom przez Polską Narodową Agencję po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów.

Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

W przypadku gdyby po zatwierdzeniu uczestnictwa koszt dojazdu był przeszkodą we wzięciu udziału w spotkaniu, prosimy o kontakt mailowy z Polską Narodową Agencją pod adresem mmalinowska@frse.org.pl.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu