Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 1.3 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  „Kibice w swoim mieście” to projekt skierowany do młodych fanów piłki nożnej z Łodzi i Chorzowa, którego celem było poprawa wizerunku polskiego kibica, zazwyczaj kojarzonego z przemocą czy rasizmem. Akcja ta odbiła się szerokim echem w regionalnych społecznościach oraz uzyskała patronaty m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki i portalu dotyczącego piłki nożnej PL.2012. W organizowanych warsztatach brali udział przedstawiciele grup partnerskich projektu, kibice, a także eksperci, reprezentanci lokalnych instytucji (np. Urzędu Miasta) oraz mediów. Podczas spotkań rozmawiano o tym, jak wygląda struktura organizacji kibicowskich oraz co warto by zrobić, żeby ją usprawnić i sprofesjonalizować, jak wspierać tradycje kibicowskie i pogłębiać dobre praktyki w tej kwestii. Do refleksji skłaniały też spotkania z przedstawicielami niemieckich kibiców, którzy kontakty z samorządem utrzymują już od 2006 r. oraz należą do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Kibiców. Z dziennikarzami zastanawiano się jak ocieplić stosunki kibiców z prasą i co zrobić żeby pisało się o kibicach również w kontekście rozpowszechniania dobrych praktyk, nie zaś bijatyk na stadionach. Podczas warsztatów można się również było dowiedzieć jak organizuje się konferencje prasowe, jak powinny wyglądać kontakty z mediami, ale też jak nawiązywać trwałą współpracę kibiców wokół ośrodków pracy pedagogicznej i wykorzystywać ich pozytywną energię. W inicjatywie „kibice razem” fani piłki będą wspólnie spędzać czas, ale też pomagać sobie nawzajem, np. działając w biedniejszych dzielnicach. W ośrodku pedagogicznym w Chorzowie planuje się walkę z uzależnieniami, zajęcia edukacyjne i akcje charytatywne. Zainicjowano tam również akcję „Bezpieczny powrót” – dzięki niej kibice z odległych miejscowości będą mogli bez trudu wrócić po meczach do domu. U widzewiaków koledzy z Rostocku, podzielili się swoim doświadczeniem w kwestii rozwijania swojej organizacji. Profesjonalne centrum wsparcia ruchu kibicowskiego zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy i rasizmowi, promocją samoorganizacji, kontrolą wewnątrz grup kibicowskich, rozwiązywanie konfliktów, promocją pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu. Praktyczne zajęcia dotyczyły także pracy nad projektami. Kibice dowiedzieli się jak efektywnie planować swoje działania oraz skąd mogą oczekiwać wsparcia dla swoich koncepcji. Przedstawione zostały opcje pomocy finansowej jaką mogą uzyskać, również możliwości działania w ramach programu „Młodzież w działaniu” i wsparcia w ramach samorządowych konkursów. „Kibicowanie nie trwa tylko 90 minut w czasie meczu. To jest cała otoczka - wyjazdy, przygotowanie oprawy, zbieranie na nią funduszy, malowanie kibicowskiego graffiti, czy pomoc tym grupom kibiców, które tego potrzebują. To również wychowanie kolejnych pokoleń wiernych fanów.” – kibic max.88 z czadoblox.
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: FAQ
  Wszystkie koszty związane z administrowaniem, czy innymi słowy zarządzaniem projektem np. opłaty pocztowe, telefon, internet, faks i zatrudnienie księgowego/księgowej. Koszty administracyjne nie mogą jednak dominować w budżecie projektu.
 • Dział: FAQ
  Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.
 • Dział: FAQ
  Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.
 • Dział: FAQ
  Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Aktualnego wyciągu z KRS Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych. W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty. Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.
 • Dział: FAQ
  Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Celem projektu, który angażował młodzież w wieku 17-22 lat, była wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania polityki młodzieżowej w różnych krajach. Próbowano również nawiązać dialogu pomiędzy przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za życie publiczne a przedstawicielami organizacji i środowisk młodzieżowych. Dodatkowo uczestnicy rozwinęli: umiejętności komunikacyjne, pracy w grupie międzynarodowej, tworzenia i przygotowywania wystąpień i prezentacji publicznych, poznali tradycję i współczesne problemy krajów partnerskich. Główną metodą wykorzystaną w projekcie była gra symulacyjna, poprzedzona intensywnymi przygotowaniami, której celem było utworzenie warunków zbliżonych do kampanii wyborów samorządowych. Konwencja gry, bazująca na doświadczeniach działań realizowanych przez jednego z partnerów - grupę Centrum Edukacji Społecznej w ramach Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego - zakładała wcielenie się w rolę przedstawicieli różnych ugrupowań partyjnych hipotetycznego miasta, które ma ściśle określone cechy ekonomiczne, demograficzne i polityczne. Zadaniem młodzieży było przygotowanie programu, strategii wyborczej, nakreślenia różnych scenariuszy wydarzeń zależnych od wyników wyborów, wyłonienie kandydatów na poszczególne funkcje i stanowiska. Ponadto zajęcia integracyjne, wieczory prezentacji narodowych, warsztaty z dziennikarzem mediów regionalnych zajmujących się tematami politycznymi oraz ze specjalistą od politycznego public relations uzupełniły program projektu oraz pozwoliły na lepsze i pełniejsze uczestnictwo w grze. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wiceprezydent Lublina przedstawili specyfikę procesu podejmowana decyzji i konsultacji społecznych w tych instytucjach. Działania zakończyła konferencja prasowa i multimedialna, na której w obecności zaproszonych przedstawicieli lubelskich władz lokalnych i organizacji młodzieżowych przedstawiony zostanie przebieg projektu.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu