Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 2 Subskrybuje zawartość

 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Projekty tworzone w ramach EVS od lat są dla młodych ludzi okazją do realizowania swoich pasji i zdobywania doświadczenia poza granicami swojego kraju. Działania wolontariuszy przynoszą wiele korzyści nie tylko dla nich samych, ale też dla środowiska, w którym pracują - dlatego też trzy organizacje z Białegostoku zdecydowały się zaprosić do siebie wolontariuszy, aby promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia. Do Białostockiego Oddziału PTTK przyjechała Gulia z Hiszpanii. Pomagała ona w bieżącej pracy organizacji, asystowała w szkoleniach terenowych przewodników turystycznych i przy organizacji imprez krajoznawczych. Oprócz pracy przy projektach stałych lub dotowanych przez samorząd, miała ona szansę dzielić się swoją inicjatywą i pomóc w unowocześnieniu wizerunku organizacji. Francois z Francji działał na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Podobnie jak Gulia, oprócz pracy w biurze uczestniczył w działaniach terenowych. Przygotowywał publikacje, organizował spotkania i szkolenia oraz dbał o kontakty z nadleśnictwem, samorządem i organizacjami ekologicznymi w regionie. Dzięki pracy przy inwentaryzacji miejsc i gatunków chronionych, preparowaniu roślin czy organizowaniu wypraw edukacyjnych dla najmłodszych mógł w pełni poznać i docenić walory przyrodnicze Puszczy. Wolontariusz z Wielkiej Brytanii pracował w Białostockim Towarzystwie Esperantystów. Guy organizował spotkania oraz imprezy propagujące język esperanto i idee otwartości na inne kultury. Pomógł także w przeprowadzeniu szeregu kursów esperanto. Dzięki pracy z młodzieżą miał okazję rozwinąć swoje umiejętności pedagogiczne i animacyjne. Miał też swój udział w tworzeniu wydawnictw Towarzystwa, w esperanckich audycjach lokalnego radia i telewizji internetowej, a także pomagał w tworzeniu Kawiarni Językowej, w której chętni mogli uczyć się wybranego języka. Cała trójka poznała realia codziennego życia na Podlasiu, zwyczaje i język oraz mogła rozwijać się działając w wymienionych powyżej organizacjach. Działając jako ambasadorowie swoich krajów, wolontariusze organizowali także spotkania międzykulturowe, na których dzielili się informacjami o swoim kraju i kulturze. Było to z pewnością rozwijające doświadczenie dla obu stron.  
 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: FAQ
  W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapis, że kieszonkowe przyznawane uczestnikom programów Komisji Europejskiej nie podlega opodatkowaniu. Wspomniana ustawa w art. 21 ust. 46 stwierdza: Wolne od podatku dochodowego są (...) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; (...). Tym samym udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego nie trzeba nawet wykazywać w zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno wolontariuszy z Polski, jak i obcokrajowców.
 • Dział: FAQ
  Rozumiemy Twój dylemat, ale spróbuj też wyobrazić sobie, jak wiele problemów taka zmiana sprawiłaby organizacji, która jako pierwsza zgodziła sie przyjąć cię na swój projekt. Takie wycofanie sie z projektu na kilka dni przed złożeniem wniosku sprawiłoby, że przez kolejne 3 miesiące nie mogłaby przyjąć wolontariusza, albo teraz musiałaby szukać kogoś na Twoje miejsce. Takie wycofanie się wolontariuszy jest prawdziwą zmorą organizacji goszczących.
 • Dział: FAQ
  Osoba uczestnicząca w projekcie EVS przebywa w goszczącym ją kraju w charakterze wolontariusza. Nie posiada statusu pracownika ani studenta. Dlatego też nie ma możliwości podjęcia pracy bądź studiów w trakcie EVS. Podczas projektu wolontariusz powinien przede wszystkim być zaangażowany w działania na rzecz organizacji goszczącej i społeczności lokalnej.
 • Dział: FAQ
  Wolontariusz w trakcie swojego projektu EVS pracuje ok. 30-35 godzin tygodniowo. Praca wolontariacka odbywa się w pełnym wymiarze godzin, który może być różny w różnych krajach. W czas pracy wlicza się również naukę języka oraz udział wolontariusza w szkoleniach w ramach cyklu szkoleniowego Wolontariatu Europejskiego. Wolontariusz ma prawo do dwóch pełnych dni wolnych w ciągu tygodnia (nie musi to być sobota i niedziela) i dwóch dni wakacji w ciągu każdego miesiąca wolontariatu (mogą być odebrane w innym czasie - w zależności od wcześniejszego uzgodnienia między wolontariuszem i organizacją goszczącą).
 • Dział: FAQ
  Każdy projekt realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego opiera się na współpracy, partnerstwie kilku zaangażowanych stron. Nie tylko wolontariusza i organizacji goszczącej, ale też i organizacji wysyłającej. Organizacje goszczące przy wyborze wolontariuszy często kierują się wiarygodnością partnerskiej organizacji wysyłającej. Od wzajemnego zaufania zależy bowiem często jakość przyszłych projektów. Ponadto wypełnienie i podpisanie części III wniosku zawierającej wstępne potwierdzenie partnerskie stanowi warunek formalny zaakceptowania projektu przez Narodową Agencję.
 • Dział: FAQ
  Program "Młodzież w działaniu" dopuszcza udział wolontariuszy od 16 roku życia, ale tylko w przypadku jeśli są to osoby z mniejszymi szansami, czyli takie, które ze względu na specjalne potrzeby wynikające z różnego rodzaju ograniczeń mają utrudniony dostęp do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego. Tego typu projekt wymaga jednak szczególnego przygotowania i wsparcia osoby, która byłaby opiekunem prawnym takiej osoby.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Ola z Ukrainy i Johanna z Niemiec spędziły dziewięć miesięcy w Polsce, pracując jako wolontariuszki dla Stowarzyszenia Parafiada w ramach projektu Akcji 2. Prowadziły w tym czasie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, włączyły się także w bieżące działania Centrum Parafiadowego. "Wolontariat Europejski to dla wielu pierwszy krok w dorosłość. Daje o wiele więcej, niż roczny wyjazd na studia, przede wszystkim dlatego, że wymaga więcej kreatywności od wolontariusza. Na studiach otrzymujesz plan zajęć, chodzisz na wykłady i albo je zaliczasz albo nie" – mówi Renata Wardecka, wiceprezes Stowarzyszenia Parafiada. " Tu trzeba większość rzeczy wymyśleć samemu w oparciu o propozycje, jakie otrzymujesz od organizacji goszczącej.  Prowadzisz zajęcia z dziećmi według swojego pomysłu i to reakcja dzieci będzie najszczerszą oceną – kontynuuje. "Pomagamy w środowych zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci w Parafiadzie. Jestem zaskoczona, że dzieci mogą mieć aż tyle energii! Czasem pracujemy też w biurze Parafiady" – wylicza Ukrainka Ola. Do ich cotygodniowych obowiązków należało także prowadzenie zajęć z malcami z pobliskiego domu dziecka oraz Ośrodku Interwencyji Kryzysowej.  Jak pracę wolontariuszek podsumowuje Stowarzyszenie Parafiada? "Dzieci bardzo polubiły zajęcia z wolontariuszkami i z pewnością będzie im ich brakować" – przyznaje Renata Wardecka. "Dla nas to było pierwsze doświadczenie programu European Voluntary Service w charakterze organizacji goszczącej. Już przymierzamy się do przyjęcia kolejnych wolontariuszy. Został już wysłany nowy wniosek o gościa z Białorusi. Chcielibyśmy, by jedna osoba była z Białorusi, a druga o podobnych zainteresowaniach z Włoch" – zdradza Maria Kujel z Parafiady, która dowodziła zespołem reprezentacji zagranicznych podczas 22. zjazdu Parafiada w Warszawie. "Zostawimy tu dużo znajomych, wolontariuszy, mentorów, ich kolegów, braci, dużo wspaniałych młodych ludzi. To na pewno będą trwałe znajomości, które będziemy podtrzymywać przez internet" – stwierdziła na koniec Ola. "Niestety, nasza przygoda dobiegła już końca. Było warto" – dodała Johanna.
 • Dział: FAQ
  Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu