Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Akcja 4.3 Subskrybuje zawartość

 • Dział: FAQ
  Są to koszty działań, jakie podejmiecie po zakończeniu projektu mające na celu promocję tego, co udało wam się zrealizować i tego, czego nauczyliście się dzięki projektowi. Takie działania mogą odbywać się także poza Waszą miejscowością np. jeżeli głównym elementem projektu było przygotowanie spektaklu, to w ramach kosztów upowszechniania rezultatów możecie go zaprezentować w sąsiednich wsiach, miejscowościach itp. Oprócz samego spektaklu powinniście też zorganizować spotkania, dzięki którym inni dowiedzą się, jakie możliwości daje program „Młodzież w działaniu" i czego nauczyliście się Wy dzięki realizacji projektu. UWAGA! Od 2012 roku koszty te nie stanowią osobnej kategorii budżetowej - zostały włączone do kategorii Koszty działań.
 • Dział: FAQ
  Nie, uczestnik zawsze musi pokryć 30% kosztów swojej podróży.
 • Dział: FAQ
  Nie jest to możliwe. Można dokonywać przesunięć w obrębie jednej kategorii. Np. jak w kosztach podróży jeden uczestnik wyda mniej a drugi więcej to można dokonać przesunięć.
 • Dział: FAQ
  Nie, w projektach Akcji 4.3. nie mogą brać udziału Kraje Partnerskie. Działania z Krajami Partnerskimi można realizować w Akcji 3.
 • Dział: FAQ
  Z wyjątkiem projektów wspierających tworzenie sieci i współpracę w sieci, działania muszą być realizowane w kraju wnioskodawcy. Natomiast projekty wspierające tworzenie sieci i współpracę w sieci mogą być realizowane w dowolnym z krajów partnerów uczestniczących w projekcie.
 • Dział: Dofinansowaliśmy
  Co teatr ma wspólnego z prawami człowieka? Okazuje się, że bardzo wiele. Wolontariusze z całej Europy spotkali się we Wrocławiu, aby nauczyć się wykorzystywania teatru dla promowania szczytnych idei. Teatr społeczny, bo to o nim mowa, okazał się doskonałym narzędziem, które pozwala dotrzeć do najbardziej potrzebujących. O założeniach całego projektu opowiedziała koordynatorka przedsięwzięcia z wrocławskiego Domu Spotkań, Anna Huminiak: - Skąd się wziął pomysł na cały projekt? Prawa człowieka i edukacja rozwojowa to ważne tematy dla młodych ludzi, jednak wciąż za mało się o nich mówi. Zorganizowaliśmy szkolenie dla wolontariuszy pracujących z młodzieżą, aby pokazać im, jak mogą przekazywać w swojej pracy w atrakcyjny sposób zdobytą tu wiedzę - tłumaczyła. - Dajemy naszym uczestnikom czas na emocjonalne przepracowanie poruszanych tu tematów. Bezpośrednie doświadczenie, które tutaj zdobędą jest niezbędne, aby potem mogli uczyć innych – kontynuowała.  Wszyscy w swojej pracy zajmują się albo tematyką praw człowieka, albo teatrem, dlatego też połączenie tych dwóch światów było dla każdego z nich nowością. Sara, studentka szkoły teatralnej z Holandii, która w swojej aktorskiej karierze miała już okazję grać na wszystkich najważniejszych scenach w rodzinnym kraju, nie miała do tej pory większego kontaktu z problematyką praw, które przysługują każdemu człowiekowi. - Te warsztaty to świetny trening, ponieważ łączą dwie sfery, z którymi chcę się w moim życiu związać. Do tej pory moja nauka opierała się na aktorstwie, teraz chcę zająć się również prawami człowieka. Przede mną jest jeszcze dużo nauki, ale na pewno dzięki tym warsztatom wiem więcej - zachwalała wolontariuszka z Holandii.  Zagraniczni goście cały listopadowy tydzień spędzili bardzo aktywnie. Pierwszy dzień tradycyjnie organizatorzy przeznaczyli na zapoznanie się uczestników oraz wprowadzenie w metody teatralne. Kolejny dzień natomiast upłynął pod znakiem praw człowieka, najpierw gospodarze przedstawili ich ideę, koncentrując się głównie na prawnym aspekcie tego zagadnienia, po czym nastąpiło podsumowanie zdobytej wiedzy. Tematyka poruszana przez kolejne dni warsztatów krążyła oczywiście wokół głównych zagadnień spotkania. I tak, uczestnicy zajmowali się między innymi problemami uchodźców w ich krajach, dyskutowali w jaki sposób dostęp do wiedzy wpływa na przestrzeganie praw człowieka, czy jak zwiększyć społeczne zaangażowanie wielkich korporacji. Odwiedzili też Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, co było pretekstem do poruszenia tematu islamu w kontekście przestrzegania praw człowieka. Ostatniego dnia organizatorzy zaplanowali omówienie problematyki odpowiedzialności osobistej oraz prezentację programu Młodzież w działaniu.
 • Dział: FAQ
  Tak. Pracownicy Narodowej Agencji chętnie odpowiedzą na wszelkie formalne niepewności. Jeśli jednak chcecie skonsultować projekt od strony merytorycznej, skontaktujcie się z konsultantami działającymi w Waszym regionie. Informację o konsultacjach znajdziecie na naszej stronie w dziale program w regionach.
 • Dział: FAQ
  Najczęstszą przyczyną formalnego odrzucenia wniosku są braki w dokumentacji wniosku. Szczególną uwagę zwracajcie na to, czy potwierdzenia partnerskie składacie na obowiązujących formularzach, czy partnerzy opatrzyli je datą, podpisem i wpisali tytuł projektu! Pamiętajcie też, że projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania wniosku, a projekty w niektórych Akcjach nie mogą być krótsze niż trzy miesiące. Zanim wyślecie wniosek, sprawdźcie jeszcze raz wszystko zgodnie z wytycznymi  Upewnijcie się, czy wniosek jest podpisany i opieczętowany.
 • Dział: FAQ
  Jeśli jesteście organizacją pozarządową, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie dokumentów: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Aktualnego wyciągu z KRS Jeśli wasza instytucja nie jest wpisana do KRS, należy załączyć podpisane za zgodność z oryginałem kopie: 1. Statutu 2. Oświadczenia o numerze NIP 3. Dokumentu stwierdzającego, kto w imieniu waszej instytucji jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych. W obu przypadkach, jeśli wymagane dokumenty przesłaliście wraz z innym wnioskiem składanym do naszego programu, to do składanego teraz wniosku należy dołączyć pismo z informacją zawierającą numeru projektu, w dokumentacji którego znajdują się aktualne dokumenty. Jeżeli wnioskujecie o dofinansowanie wyższe niż 25000 euro, musicie też z wnioskiem przesłać bilans finansowy oraz rachunek zysków i strat. Oba dokumenty z dwóch poprzednich lat.
 • Dział: FAQ
  Tak, koszty ubezpieczenia należy rozliczyć w ramach kosztów działań, ewentualnie kosztów przygotowań.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu