Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Ile godzin tygodniowo pracuje wolontariusz, a ile ma dni wolnych?

Wolontariusz w trakcie swojego projektu EVS pracuje ok. 30-35 godzin tygodniowo. Praca wolontariacka odbywa się w pełnym wymiarze godzin, który może być różny w różnych krajach. W czas pracy wlicza się również naukę języka oraz udział wolontariusza w szkoleniach w ramach cyklu szkoleniowego Wolontariatu Europejskiego.

Wolontariusz ma prawo do dwóch pełnych dni wolnych w ciągu tygodnia (nie musi to być sobota i niedziela) i dwóch dni wakacji w ciągu każdego miesiąca wolontariatu (mogą być odebrane w innym czasie - w zależności od wcześniejszego uzgodnienia między wolontariuszem i organizacją goszczącą).

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu